Consultanță și Întocmire a Dosarelor pentru Start-Up Nation

One-IT te ajută să obții fonduri nerambursabile pentru ideea ta de afacere, prin consultanții specializați cu care colaborează

i

Suport și pregătire a dosarului complet pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Finanțare de până la 200.000 de lei prin programul Start-Up Nation

Întocmirea dosarelor de plăți de la autoritatea finanțatoare

Poți să beneficiezi de FINANȚARE prin programul Start-Up Nation dacă:

Z

Ai o societate nouă (înființată după 30 ianuarie 2017) sau vrei să-ți înființezi una;

Z

Asociaţii sau acţionarii societății nu au aplicat cu o altă societate în cadrul prezentului program;

Z

Societatea este (sau o să fie) înființată și își desfășoară activitatea pe teritoriul României, în județele în care densitatea activității private este mai mică de 4;
Poți verifica aici densitatea IMM-urilor la nivel județean în România;

Z

Codul CAEN pentru care dorești să soliciți finanţare este autorizat și eligibil în cadrul Programului;
Poți verifica aici eligibilitatea codului CAEN

Z

O societatea existentă (înființată dupa 30 ianuarie 2017), să nu aibă datorii la bugetul de stat și să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 de Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive;

Z

Societatea este înființată de către persoane fizice care nu au (sau nu au avut) calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară (sau a desfășurat) aceeași activitate.

Obții Finanțare pentru următoarele
CHELTUIELI ELIGIBILE

Alocaţia Financiară Nerambursabilă, de maximum 200.000 de lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe dintre următoarele categorii eligibile:

Z

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc.);

Z

Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

Z

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme etc.;

Z

Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

Z

Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Z

Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

Z

Salariile, utilitățile, serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;  Valoarea acestor cheltuieli reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Z

Realizarea unei pagini web, promovare online a site-ului și cheltuieli de înregistrare a domeniului fără hosting , în valoare eligibilă de maxim 4000 de lei (pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web);

Z

Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică;

Z

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene, în valoare eligibilă de maxim 1.000 de lei;

Z

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

Z

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 de lei;

Z

Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 de lei. Software-ul pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare (cu excepția codului CAEN 6201). Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 de lei din totalul cheltuielilor pentru programe software (pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii);

Z

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

Z

Două plăcute informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate una indoor – în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului și una outdoor – în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului;

Verifică
PUNCTAJUL OBȚINUT

Pentru a avea șanse maxime în obținerea finanțării, vă recomandăm să aplicați pentru criteriile cu punctaj maxim din grila privind evaluarea on-line a planului de afaceri, de mai jos:

A. Domeniul de activitate

A.1. Producție

30 puncte

30 puncte

A.2. Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014*

30 puncte

30 puncte

A.3. Comerţ şi alte activităţi

10 puncte

10 puncte

B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii

B.1. Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)

10 puncte

10 puncte

B.2. Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer

puncte

5 puncte

C. Densitate IMM

C.1. Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 de locuitori < 4

20 puncte

20 puncte

C.2. Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 de locuitori >= 4

puncte

5 puncte

D. Criterii aferente investiţiei

D.1. Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

10 puncte

10 puncte

D.2. Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

puncte

5 puncte

E. Criterii aferente asociaților/ acționarilor

E.1. Niciunul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

25 puncte

25 puncte

Specificații

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea și contractarea proiectelor

Se va face după următorul algoritm:

Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut;

La punctaje egale va prevala:

  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
  • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
  • data şi ora înscrierii în program.

SOLICITĂ CONSULTANȚĂ

Îți stăm la dispoziție cu suport și consultanță pentru întocmirea dosarului tău Start-Up Nation

13 + 14 =

Telefon Suport:

+40 755 111 300